”Du har rätt utgår från FN:s barnkonvention som är är en samling regler om alla barns rättigheter. I boken förklarar författarna Jason Diakité och Matilda Westerman vilka rättigheter alla barn har. De ger tips på hur man gör sin röst hörd och ställer krav på vuxna.”